8 ene. 2018

Venerables


Cristià

Drus

Musulmà

Musulmà

Líban (desembre 2017 - gener 2018)

Venerable equival a respectable i digne d'estima i honor. A la persona venerable els anys i una vida recta l'han convertit en sàbia a la qual s'ha d'escoltar.
Aquests homes libanesos tranquils i afables, amb aquestes poblades barbes i mostatxos tant blancs, transmeten sabiesa i pau. Tant de gust d'haver-los conegut!


Venerable equivale a respetable y digno de es estima y honor. A la persona venerable los años y una vida recta la han convertido en sabia a la qual hay que escuchar.
Estos hombres libaneses tranquilos y afables, con estas pobladas barbas y mostachos tan blancos, transmiten sabiduría y paz. ¡Encantada por haberlos conocido!

.

1 comentario:

Gràcies pel teu comentari.