7 mar 2010

Finestres de les velles adobaries

La finestra que giscla mentre contempla esgarrifada el futurBarri del Rec i les velles adoberies (Igualada)
La longitud del rec, des que comença fins al final, és de 3.040 m. (Déu n'hi do!!), així, d'extrem a extrem, s'hi poden trobar tot tipus de construccions, algunes molt antigues, prou velles en qualsevol cas a causa del seu abandonament, no obstant això, no pas exentes de valor ni d'interés arquitectònic. Ara, però, només vull mostrar un petit ventall de finestres.

2 mar 2010

Graffitis al barri del RecBarri del Rec i de les velles adoberies (Igualada)

La degradació salvatge que pateix el barri és ideal per atraure expressions artístiques que en alguns casos fins i tot resulten prou atractives. Si més no, és l'única cosa que li dóna vida.