15 jun 2023

El Noi del sucre

 

Un niu d'espies


SALVADOR SEGUÍ (El noi del sucre)

Una vida de pel·lícula

Interessant exposició al al Palau Robert al voltant de la figura de Seguí, un home de consens, partidari de la no violència i el pacte, i per això mateix, assassinat.

.