22 feb 2016

HÖVSGOL NUUR


Pujant cap al nord a tocar de la Sibèria russa el paisatge de Mongòlia deixa l’estepa i canvia completament. Abandonem la Tundra de perfils suaus i arribem a la Taiga de densos boscos de coníferes. Just en aquesta frontera vegetal, als peus de les muntanyes Sayan, apareix el llac Khovsgol (Hövsgöl Nuur) amb les seves aigües tan transparents i pures que es poden beure directament sense perill per als nostres cansats cossos després de tants dies de viatge.

El llac té 136 km de llarg, 36,5 d'ample i 262 m al punt més profund. Té sortida al riu Eg, al sud, un afluent del Selenge el qual vira cap al nord per desembocar en el llac Baikal ja a la Rússia siberiana.

Un recorregut en barca s'assembla més al que podem fer al mar que en un llac d’aigua dolça, ja que al bell mig es troba un illot que alberga dues bones colònies de gavines i corbs marins: al cor d'Àsia Central!!! Cridaneres i divertides les gavines voleiaven a l’entorn de la barca per atrapar alguns rosegons de pa que els llançàvem.

......................................

Subiendo hacia el norte, al borde de la Siberia rusa, el paisaje de Mongolia deja la estepa y cambia completamente. Abandonamos la Tundra de perfiles suaves y llegamos a la Taiga de densos bosques de coníferas. Justo en esta frontera vegetal, al pie de las montañas Sayan, aparece el lago Khovsgol (Hövsgöl Nuur) con sus aguas tan transparentes y puras que pueden beberse directamente sin peligro para nuestros cansados ​​cuerpos después de tantos días de viaje.

El lago mide136 km de largo, 36,5 de ancho y 262 m en su punto más profundo. Tiene su salida al río Eg, al sur, un afluente del Selenge el que vira hacia el norte para desembocar en el lago Baikal ya en la Rusia siberiana.

Un recorrido en barca se parece más a lo que haríamos en el mar que en un lago de agua dulce, ya que en medio se encuentra un islote que alberga dos buenas colonias de gaviotas y cormoranes: en el corazón de Asia Central!!! Gritonas y divertidas las gaviotas revoloteaban alrededor de la barca para atrapar algunos mendrugos de pan que les lanzábamos.


18 feb 2016

TOTS ELS DESERTS DEL GOBI
La idea que solem tenir del Desert del Gobi és d'una terra erma, seca i sense vida aparent. Res més allunyat. Certament hi ha un mar de dunes de sorra fina que sembla no tenir fi i que, ho confesso, no vaig arribar a escalar. Tampoc va ser tan determinant, atès que la meva posició en aquella hora de la tarda em proporcionava uns contrallums i unes ombres que d'haver estat a dalt no hauria aconseguit copsar.

També tenim el Gobi de les terres vermelles on s'hi ha trobat gran quantitat de fòssils de dinosaures. Tot i que encara hi ha pocs turistes, malauradament, la zona no es respecta el que caldria amb el risc que això suposa per a la seva conservació.

I després hi ha el Gobi verd. Àmplies planes cobertes d'una fina herba que serveix de pastura a cavalls, camells bactrians i cabres. L'aigua discorre per al subsòl i cal excavar pous per aconseguir abeuradors.

El Gobi és això i encara més ...

.............................................

 La idea que solemos tener del Desierto del Gobi es de una tierra yerma, seca y sin vida aparente. Nada más alejado. Ciertamente hay un mar de dunas de arena fina que parece no tener fin y que, lo confieso, no llegué a escalar. Tampoco fue tan determinante, dado que mi posición a esa hora de la tarde me proporcionaba unos contraluces y unas sombras que de haber estado arriba no habría conseguido captar.

También tenemos el Gobi de las tierras rojas donde se ha encontrado gran cantidad de fósiles de  dinosaurios. Aunque todavía hay pocos turistas, desgraciadamente, la zona no se respeta lo que deberóa con el riesgo que esto supone para su conservación.

Y luego está el Gobi verde. Amplias llanuras cubiertas de una fina hierba que sirve de pasto a caballos, camellos bactrianos y cabras. El agua discurre por el subsuelo y hay excavar pozos para conseguir abrevaderos.

El Gobi es esto y más ...