27 oct 2013

Duna 45


Desert del Namib (Namíbia)

Fer una tria entre les  fotografíes que vaig fer al Desert del Namib, considerat el desert més vell del món, no és tasca fácil. I no perquè el meu art fotogràfic sigui tan extraordinari que que totes es mereixen un deu, sinó perquè són els propis paisatges del Namib els que es mereixen aquest deu. Jo només els vaig capturar amb la càmera.

El Desert del Namib està format la seva major part per dunes de fins a 300 m d'alçada i més i tot. Les més properes al mar formen alineacions paral·leles a la costa a causa dels vents dominants de l'oest i el seu origen està en les sorres arrossegades pel riu Orange de l'interior del Kalahari que són dipositades al mar i portades després cap al nord pel corrent de Benguela. A l'interior, però, durant una època de l'any, els vents bufen en direcció contrària i, a uns 80 km del mar, les dunes tenen forma estrellada.

Allà es troba la famosa duna 45, de 300 d'altura, a la qual ascendeixen (o intentem ascendir, un pas amunt i quatre avall) els visitants a l'alba per veure la sortida del sol. Les dunes més properes al mar i paral·leles a la costa estan numerades com si fossin carrers. La duna 45 rep aquest nom perquè es troba a 45 km de Sesriem

......................................

 
Hacer una elección entre las fotografías que tomé el Desierto del Namib , considerado el más viejo del mundo , no es tarea fácil . Y no porque mi arte fotográfico sea tan extraordinario que todas se merecen un diez, sino porque son los propios paisajes del Namib los que se merecen este diez. Yo sólo los capturé con mi cámara .El Desierto del Namib está formado su mayor parte por dunas de hasta 300 m de altura y más aún. Las más cercanas al mar forman alineaciones paralelas a la costa debido a los vientos dominantes del oeste y su origen está en las arenas arrastradas por el río Orange del interior del Kalahari que son depositadas en el mar y llevadas después hacia el norte por la corriente de Benguela . En el interior, sin embargo, durante una época del año, los vientos soplan en dirección contraria y, a unos 80 km del mar, las dunas tienen forma estrellada .Allí se encuentra la famosa duna 45, de 300 de altura, a la que ascienden (o lo intentamos, un paso arriba y cuatro abajo) los visitantes al amanecer para ver la salida del sol. Las dunas más próximas al mar y paralelas a la costa están numeradas como si fueran calles. La duna 45 recibe ese nombre porque se encuentra a 45 km de Sesriem.